Tord Nilssons Åkeri

Ökar ”väl-färden” i företagsvärlden

Från 1984 fram till idag visar tillväxtkurvan en stadig sväng upp mot 50 miljoner kronor. Verksamheten är stabil och efter 36 års utveckling har Tord Nilssons Åkeri hittat fler spännande inriktningar än många andra kollegor i branschen. Man skulle kunna säga att den service och de mervärdestjänster som Åkeriet i dag erbjuder underlättar livet för kunderna som kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi transporterar, förmedlar, lagrar… 
De tre bröderna Mattias, Håkan och Andreas har vuxit in i verksamheten genom ett naturligt generationsskifte. Deras far Tord Nilsson gick från att vara en anställd chaufför till att bli egen 1984. 

I dag är verksamheten uppdelad i tre företag som grundar sig i olika behov och målgrupper: 

  1. Tord Nilssons Transport och logistik. Mälardalen och södra Sverige.
  2. LS Lager och återvinning. Blekinge med omnejd.
  3. LS Företagen – Förmedling av transporter i Blekinge med omnej 

…återvinner och säljer bland annat jord och andra material.

Tord Nilssons Åkeri är bland annat stolta tillverkare och återförsäljare av Hasselfors Gardens anläggningsjord. De erbjuder jord som är godkänd av Mark-AMA och finns för avhämtning och utkörning.

Jordens höga kvalitet är vida kända. Den finns i Fyra Årstiders Park i Sölvesborgs kommun men även i Sollidens rosrabatter. Vi måste också berätta att ”Sommar med Ernst” har använt jorden i sina populära program.   

Förutom att de lagrar pallar, förpackningar mm till AAK så transporterar de AAK restprodukter till bönderna. AAK återanvänder sin Phosforkalk som är en restprodukt vid framställning av bland annat rapsolja. Denna restprodukt återförs till bönderna som sedan återanvänder den som gödsel. 

Ovan är för att nämna något av alla spännande kunder och projekt som finns på Tord Nilssons Åkeri. Utanför kontoret finns avlastningsplatser och stora lagerhus. Det kör lastbilar ut och in på gården och överallt pågår det någon form av arbete. Kunderna består av kommuner, fastighetsbolag och företag samt privatpersoner. Efterfrågan är stor. Så nu under 2020 har man även bestämt sig för att öppna terminal med distribution av jord i Växjö och Kalmar också. På så sätt kan man öka volymerna och utveckla verksamheten ännu mer. 

I takt med samhällets ökande krav vad gäller återvinning, återanvändning och andra miljöfrämjande insatser har Tord Nilssons Åkeri sett möjligheter att erbjuda mervärde i form av service.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp som baseras på kunders behov av att hantera material. Vi erbjuder de bästa lösningarna vad gäller transport, lager, hantering av material, återvinning av material, förädling och försäljning av material, berättar Transport- och kundansvarig Andreas Nilsson.

 

 Är inte branschen i riskzon med tanke på fossila bränslen?
Det visar sig att Tord Nilssons Åkeri redan har ”Miljö i Tanken” då 70% av deras bilar körs på HVO-bränsle. Men de följer med i utvecklingen förnyar sin fordonspark hela tiden. Alternativ till diesel som nämns är HVO100 som består av slaktavfall, RME – rapsolja och gasbilar som hybridbilar. Men inget blir helt klart förrän staten ger en tydligare bild om framtiden.  

– Ingen vill ju investera fel, menar Håkan som är fordonsansvarig. 

Fler kvinnor men ändå brist på chaufförer
Av de lastbilschaufförer som anställdes i Sverige förra året var 12% kvinnor (totalt i landet 7%). Trendrapporten 2019 (TYA) pekar på att siffran kommer att fortsätta öka. Men trots att könsbalansen börjar jämnas ut råder det brist på chaufförer på de flesta åkerier. Under 2020 görs bedömningen att det behövs 6000 nya förare i landet. 

Den yngre generationen tänker annorlunda
Bröderna Nilsson är ganska överens om att bränslefrågan kommer att lösas. De ser däremot en högre grad av svårigheter att hitta utbildade och engagerade chaufförer. De känner tydligt att den nya generationen tänker annorlunda och att de måste tänka om för att attrahera fler till branschen. 

Mattias Nilsson som är personalansvarig är fullt medveten om utmaningen men menar att de kommer lösa det.

Avancerat trafikledningssystem skapar konkurrenskraft För fem år sedan investerade Tord Nilssons Åkeri i ett avancerat trafikledningssystem. Allt är sammankopplat från order till ekonomisystem. Och alla data går att få fram. Alla fordon har en egen dator där allt fylls i. Kunderna kan själva lägga sin order och följa transporten och spåra den. Här finns inga fraktsedlar! 

Den grön-svarta logotypen kan betyda olika saker. En illustration av däckspår eller en subtil symbol för olika vägar eller inriktningar. En sak är säker – de kör framåt just nu och hoppas de hämtar hem pokalen på Sölvesborgsgalan!