”Tack för att ni visar oss tålamod, både gäster och sponsorer,
i dessa annorlunda tider med en pågående Coronapandemi, tack!

Styrelsen för Företagarna Sölvesborg har länge försökt hitta nytt datum när det kan vara fullständigt säkert för gäster, personal och underhållare att vistas fler än 300 i samma lokal. Vi hade förhoppningen att vi skulle kunna erbjuda en Gala under 2020 men inser att vi får arrangera en dubbelt så bra Sölvesborgsgala under 2021 istället!  

De flesta priser som skulle delats ut 2020 kommer att bli utdelade i mars 2021 istället, tillsammans med årets vinnande företagare – dubbelt så många, dubbelt så bra alltså!

Vi syns på Valjeviken, lördagen den 20 mars 2021  

(med reservation för FHM rekommendationer) ”