Sydställningar

Högsta vinsten – är människors engagemang

Vår vision är att vara ledande i Sverige när det gäller utveckling av säkerhet och hög kvalitet inom vår bransch. Utifrån vår strategi jobbar vi med ständig förbättring i alla led. Vi vill även höja statusen inom yrkeskategorin för att attrahera flera duktiga medarbetare. Sydställningar i Sölvesborg vill sätta standarden för Sveriges byggarbetsplatser, berättar Vd Sydställningar AB Jonas Möllebro.

Två Sölvesborgsföretag med två Guldekar!

Sydställningar i Sölvesborg AB har både 2015 och 2016 tagit hem priset Guldeken under kategorin ”Bästa Blekingeföretag”. Tillsammans med Stål & Rörmontage stärker det Sölvesborgs position i Blekinge som företagarkommun.

Sölvesborg ligger i centrum

Sydställningar i Sölvesborg AB är en av de tre nominerade till Årets Företagare 2019 i Sölvesborgs kommun. Det erfarna företaget som startade under 80-talet har sin grund i de många industrier som finns i närheten. Jonas berättar att geografiskt har Sölvesborg visat sig ha ett optimalt läge ur många aspekter. Inom 15-20 mils radie nås en stor del av södra Sverige. Det gynnar både logistik och tillgången till arbetskraft.

Många ställningsbyggare kommer från Sölvesborg

Antalet ställningsbyggare och ställnings-byggarföretag är fler i Sölvesborg än på många andra orter i Sverige. Många har en historisk anknytning till Sydställningar i Sölvesborg AB. Enligt siffror på arbetsförmedlingen finns det i dagsläget 3400 personer som jobbar som ställningsbyggare i Sverige. Det innebär att ca 7% jobbar på Sydställningar per år.

Söker man på olika jobbsajter på nätet förstår man att det söks 1000-tals ställningsbyggare över hela landet.

De senaste åren har jobben ökat inom byggsektorn och efterfrågan på ställningsbyggare är fortsatt stor över hela Norden. Många duktiga ställningsbyggare från Sölvesborg jobbar i dag över hela Sverige och exempelvis på de norska oljeplattformarna.

Högkonjunkturen handlar inte om tillväxt

Sydställningar kommer nå upp till en omsättning kring ca 260 miljoner 2019 att jämföra med ca 56 miljoner 2009. Med ca 170 heltidsanställda och totalt i genomsnitt 250 personer i årssysselsättning är företaget en av de största arbetsgivarna som bidrar till välfärden i Sölvesborgs kommun. Tillväxten har uppkommit genom breddning kundunderlaget ex inom byggsektorn, satsa på investeringar och förvärv. Men mycket jobb har även lagts på företagets strategiska inriktning, digitalisering och effektivisering för att få kontinuitet i lönsamheten.

– Högkonjunkturen är inte en långsiktig tillväxtfaktor utan en utvecklingsmöjlighet som alla måste ta vara på, menar Jonas.

Strategi, värdegrund och digitalisering

Även om det tar tid att förändra arbetssätt och samla alla medarbetare i en gemensam kultur är det enda vägen framåt. Alla ska genomföra rutiner och bemötande på samma sätt ute på arbetsplatserna. Jonas lyfter vikten av att vara tydlig med ”varför” man gör förändringar och inte bara införa nya rutiner. Människorna är de enskilt viktigaste resurserna i vår bransch. Vi måste få med oss alla på resan.

Redan 2013 infördes nya rapporteringssystem för att vi skulle kunna ta hand om alla anställda utan att anställa mer ekonomipersonal, säger Jonas. Eftersom vårt varumärke står för ”säkerhet” vet alla vad det innebär i det dagliga arbetet. Kundenkäter efter varje genomfört arbete är ett digert verktyg som gör analysarbetet och summeringen tydlig. Merparten av våra enkäter kommer tillbaka med toppbetyg! Det kan vi tacka vår duktiga ställningsbyggare för!

Nya medarbetare – största utmaningen

Inom branschen finns inga direkta yrkesutbildningar utan nyrekrytering sker genom lärlingssystem. Befintliga medarbetare lägger ner mycket tid och kraft på att lära upp alla de nya. Mycket tid och därmed pengar går åt att utbilda människor som kanske inte stannar kvar i längden.

Det är svårt att attrahera de yngre och flera försök har gjorts med nyanlända men tyvärr har språket vållat stora säkerhetsproblem. Kraven i dag är att de sökande ska känna ett engagemang och vara en del i företagets kultur. Svenska språket är mycket viktigt. Att inte se resande och dåligt väder som ett hinder är också en förutsättning.

Framtiden

Vi deltar i olika EU-projekt och det som ligger närmst är exempelvis klimatfrågor. Vi har redan koll på hur mycket koldioxid vi gör av med och funderar på hur vi ytterligare kan optimera transporter för att sänka utsläppen. Ställningsmaterial återanvänds väldigt länge men själva ståltillverkningen hos våra leverantörer är något som diskuteras, menar Jonas.

Totalt ser det mycket bra ut för Sydställningar i Sölvesborg och vi ser fram emot Sölvesborgsgalan och håller tummarna för att vi blir Årets Företagare i Sölvesborg 2019, avslutar Jonas!